Rapportage werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld tot 1-7-2024

Wagenparkbeheer door FleetLinq

Rapporteren is pas verplicht vanaf 1-7-2024

In juni schreven we over de rapportage werkgebonden personenmobiliteit die per 1-1-2024 verplicht is voor MKB bedrijven met minimaal 100 medewerkers. De raad van State heeft de verplichting om gegevens over woon-werk verkeer aan te leveren uitgesteld van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

Het is niet de eerste keer dat het besluit is uitgesteld, hiervoor is het besluit ook al meerdere malen uitgesteld. De reden van uitstel is dat er een invoertermijn van 2 maanden geldt. Met het gegeven dat we nu in november 2023 leven is de ingangsdatum van 1-1-2024 daarom niet meer haalbaar.

Het besluit is nog niet ingevoerd omdat de Raad van State onlangs heeft gevraagd om verduidelijking op enkele punten. Zo is de grenswaarde voor CO2-uitstoot per gereisde kilometer in 2030 in de huidige verplichting bijvoorbeeld 96 gram maar is de kans aanwezig dat het nieuwe kabinet besluit de CO2-uitstoot nog harder terug te dringen.

Duidelijk is dat de Raad van State het advies niet afkeurt maar graag extra toelichting wil op sommige punten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom aan het (demissionaire) kabinet gevraagd het besluit uit te stellen tot 1-7-2024. De kans is groot dat het kabinet deze aanbeveling overneemt en de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit pas per 1-7-2024 effectief wordt.

Je hoeft dus niet te rapporteren per 1 januari 2024, maar het mag wel!

Was jij al klaar om per 1-1-2024 te rapporteren? Dan kun je dit alsnog gewoon doen. Dat kun je bijvoorbeeld doen omdat je inzicht wilt hebben in de CO2-uitstoot van jouw organisatie. De mogelijkheid om te kunnen rapporteren bestaat nu al. Het enige verschil is dat de verplichting een half jaar vooruitschuift.

De daadwerkelijke verplichting geldt per 1-7-2024 voor alle bedrijven die meer dan 100 medewerkers in dienst hebben.

Werkgebonden personenmobiliteit in het kort

In onze vorige blog lees je de details van de de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Liever een beknopte samenvatting? Die lees je hier:

 • Klimaatakkoord 2019: Nederland heeft afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen.
 • Rapportageverplichting:
  – Bedrijven met 100 of meer medewerkers moeten hun CO2-uitstoot rapporteren vanaf 1-1-2024 – nu dus vanaf 1-7-2024.
  – Deadline voor rapportage over 2024 is uiterlijk 30 juni 2025.
 • Inhoud Rapportage:
  – Totaal aantal kilometers.
  – Type vervoersmiddel (bijv. auto, fiets).
  – Type brandstof.
 • COVID-19 aanpassing:
  – Oorspronkelijk plan voor een maximum CO2-uitstoot per reizigerskilometer is aangepast.
  – Eerst wordt de daadwerkelijke uitstoot van bedrijven in kaart gebracht.
 • Kansen voor bedrijven:
  – Mogelijkheid om mobiliteitsbeleid te herzien.
  – Bevordering van duurzamere vervoersopties.

Het is duidelijk dat deze nieuwe rapportageverplichting zowel uitdagingen als kansen biedt voor bedrijven. Door proactief te handelen, kun je als bedrijf niet alleen voldoen aan de nieuwe regelgeving, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Heb je vragen over de rapportageverplichting of ben je op zoek naar begeleiding bij dit proces? Wij staan we klaar om je te ondersteunen. Onze experts kunnen je helpen bij het navigeren door deze nieuwe regelgeving en zorgen dat je organisatie voldoet aan alle eisen.

Neem vandaag nog contact met ons op en zet de eerste stap naar een duurzamere toekomst voor jouw bedrijf! Ook voor andere vragen met betrekking tot wagenparkbeheer kun je ons bellen op 0341 76 04 30.

Deel deze blog