Dilemma: bedrijfsauto’s kopen of toch leasen?

Vereenvoudig je workflow

Als eigenaar of manager van een bedrijf sta je voor belangrijke beslissingen, waaronder de keuze tussen het kopen of leasen van bedrijfsauto’s. Deze beslissing kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiën van je bedrijf. In dit blog kijken we naar de specifieke overwegingen voor het MKB, om je te helpen bepalen welke vorm het beste past bij de behoeften van jouw bedrijf.

We zoomen in op vier aspecten: financiële overwegingen, belastingvoordelen, operationele flexibiliteit en onderhoud & service en zetten daarbij ‘kopen’ of ‘leasen’ tegen elkaar af.

Financiële overwegingen

  • Koop: als je MKB-bedrijf over voldoende kapitaal beschikt, kan het kopen van bedrijfsauto’s op lange termijn kosteneffectiever zijn. Hoewel de initiële investering hoger is, vermijd je leasekosten en ben je uiteindelijk eigenaar van de voertuigen, wat waarde kan toevoegen aan het bedrijfsvermogen. Het risico op (onvoorspelbare)onderhoudskosten en het restwaarderisico ligt bij Koop bij de eigenaar oftewel het bedrijf. Met het oog op elektrisch rijden en de onvoorspelbaarheid van de levensduur van accu’s en daarmee de restwaarde van elektrische auto’s maakt dat de financiële overwegingen steeds zwaarder wegen. Ook kosten voor verzekering en wegenbelasting naast een reservering voor onderhoudskosten.
  • Lease: voor veel bedrijven kan het leasen van bedrijfsauto’s aantrekkelijk zijn vanwege de lagere initiële kosten en de voorspelbaarheid van maandelijkse betalingen. Hierdoor kun je kapitaal vrijmaken voor andere zakelijke investeringen en heb je een beter beheersbare cashflow. Je loopt met operational lease geen enkel financieel risico. Het restwaarderisico, dat bij met name elektrische voertuigen moeilijk in te schatten is, ligt volledig bij de leasemaatschappij.

Belastingvoordelen

  • Koop: als je ervoor kiest om bedrijfsauto’s te kopen, gelden er verschillende belasting aftrekposten. Zo mag je de afschrijving van de auto van je winst aftrekken. Het is wel van belang om met een belastingadviseur te overleggen om te bepalen welke specifieke voordelen van toepassing zijn op jouw situatie.
  • Lease: het leasen van bedrijfsauto’s kan bepaalde belastingvoordelen bieden, zoals het aftrekken van de leasekosten als bedrijfskosten. Zo zijn bij operational lease de maandelijkse leasefacturen volledig aftrekbaar. Dit kan leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen.

Operationale flexibiliteit

  • Koop: de auto is eigendom van het bedrijf en je behoudt dan ook het recht om de auto te verkopen wanneer de continuïteit van het bedrijf in het gedrang komt of wanneer deze restwaarde technisch in combinatie met de staat van de auto een gedegen economisch besluit is.
  • Lease: contracten worden voor maximaal 60 maanden afgesloten, waardoor je iedere vijf jaar over een nieuw voertuig kunt beschikken. Middels operational lease besteed je voor een vast bedrag per maand alle autogerelateerde zaken uit aan de leasemaatschappij. De kosten zijn daardoor goed te budgetteren en daardoor houd je tijd over voor andere werkzaamheden.

Onderhoud en service 

  • Koop: als eigenaar van bedrijfsauto’s ben je verantwoordelijk voor alle onderhouds- en reparatiekosten. Doorgaans geniet je geen voorrangspositie bij dealerbedrijven. Naast onderhoud ben je als eigenaar van de auto ook verantwoordelijk voor de verzekering en sturing bij schade en schadeherstel. Voordeel is dat je wel zelf de organisatie kunt bepalen.
  • Lease: bij leasecontracten zijn de meeste onderhouds- en reparatiekosten gedekt door de leaseovereenkomst, waardoor je wordt beschermd tegen onverwachte uitgaven. Dit kan helpen bij het beheersen van operationele kosten en het plannen van budgetten. Zowel beheer als onderhoud is bij operational lease volledig uit handen gegeven aan de leasemaatschappij.

Het is natuurlijk belangrijk voor jou als eigenaar of manager om zorgvuldig alle aspecten van het kopen en leasen van bedrijfsauto’s te overwegen, voordat je een beslissing neemt. Door rekening te houden met financiële overwegingen, belastingvoordelen, operationele flexibiliteit en onderhoudskosten, kun je bepalen welke vorm het beste past bij jouw bedrijf.

Heb je hier hulp bij nodig? Wij adviseren je graag. Bel ons op 0341 76 04 30 of vul het contactformulier in.

Deel deze blog